2011-09-25-City-v-Olympic2011-09-17-FFSA-Grand-Final2011-09-14-SthAust-v-Olyroos2011-09-11-SturtM-v-Fulham2011-09-10-Metro-v-AdelCity2011-09-03-Comets-v-Enfield2011-08-27-West-v-South2011-08-21-AdelCity-v-Fulham2011-08-20-FFSA-Cup-Final2011-08-14-Cumby-v-Olympic2011-08-12-ParaHills-v-Raiders2011-08-07-SturtM-v-Panthers2011-08-06-Galaxy-v-Modbury2011-07-30-Galaxy-v-City2011-07-27-FFSA-Cup-SemiFinals2011-07-24-ACity-v-SthAdelaide2011-07-23-Croydon-v-WStrikers2011-07-16-Metro-v-Modbury2011-07-09-Croydon-v-Metro2011-07-02-Blue-Eagles-v-ParaH2011-07-01-MUWFC-v-AdelCity2011-06-26-City-v-Sturt-Marion2011-06-25-Galaxy-v-Camp2011-06-18-Galaxy-v-Raiders2011-06-11-Metro-v-Strikers2011-06-04-Galaxy-v-MetroStars2011-05-21-Comets-v-ParaHills2011-05-14-ABE-v-WestStrikers2011-05-07-MetroStars-v-Camp2011-04-30-Croydon-v-Galaxy2011-04-16-Metro-v-AdelCity2011-04-02-MetroStars-v-Croydon2011-03-27-Cumberland-v-Olympic2011-03-26-BlueEagles-v-AdeCity2011-03-16-Metro-v-Raiders2011-03-06-Raiders-v-Galaxy2011-03-05-MetroStars-v-Modbury2011-02-26-Cumberland-v-Para-Hills2011-02-19-MetroStars-v-Cobras